Ourist plocha 4 g 3 g Video dohľad

- Aug 04, 2017 -

S neustálym vývojom moderného sociálneho hospodárstva, životnú úroveň aj naďalej zlepšovať, turistika a voľný čas sa stala dôležitou súčasťou ľudového spôsobu života. Ale bezpečnostné riziká scénického priestoru tiež priniesol stopy úzkosti u tohto Shenzhen Jia Jia oka na základe rokov skúseností, scénické oblasti začala na základe 3G, 4G technológií, vzdialenej kamerovým systémom, bezdrôtový 3G, 4G diaľkové video surveillance systém scénické mieste na mieste vykonávania all-počasie, všestranná 24-hodinové monitorovanie. Scénického priestoru personál prevádzky, prevádzky a ďalšie, do oblasti bezpečnosti priniesť veľa ťažkostí.


Táto sada bezdrôtový 3G, 4G diaľkové video monitorovací systém na dosiahnutie lepšej stránky dozor a bezpečnosť riadenia, zlepšenie kvality služieb účely. Tak, aby práca manažment cestovného ruchu viac štandardizovaný, vedecké a presné, inteligentný, informačné technológie, bezpečné a efektívne pracovať pre oblasť cestovného ruchu urobiť silnú záruku.